SERVEI DE CONTRACTACIÓ

Plaça de l'Ajuntament, 12, 2n pis
972 032 258 / 972 032 286 / 972 032 243
contractacio@figueres.org
http://www.figueres.cat

Informació i presentació ofertes

Plaça de l'Ajuntament, 12, 2n pis
972 032 258 / 972 032 286 / 972 032 243
contractacio@figueres.org
http://www.figueres.cat
Estat
Poder adjudicador
Tipologia
Data de publicació
Des de
Fins a

S'han trobat 5 licitacions.
* La data publicació, si no s'expressa el contrari, es refereix a la data de publicació en el Perfil de Contractant.

Consulteu les licitacions antigues abans de la data 27/09/2011

ANUNCIS PREVIS (0)

NORMATIVA

  • Normes específiques de contractació a les entitats locals: disposició addicional segona de la Llei 30/2007
  • Règim de delegacions en matèria de contractació administrativa